Top
  >  Algemeen   >  Onderzoek wijst uit: vrouwen kunnen beter rijden dan mannen

vrouwen beter rijden dan mannen
Natuurlijk wisten wij het al lang, maar het is nu ook wetenschappelijk bewezen. Vrouwen kunnen beter rijden dan mannen.

Uit een Brits onderzoek is gebleken dat vrouwen beter kunnen rijden dan mannen. De 1.400 deelnemers werden beoordeeld op zaken als zich houden aan de snelheid, bumperkleven en bochten afsnijden. Op 12 van de 14 categorieën scoorden vrouwen stukken beter dan mannen. Wij wisten gemiddeld 23,6 van de 30 punten binnen te halen en mannen slechts 19,8.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de mannen door een oranje verkeerslicht rijdt, terwijl maar 14 procent van de vrouwen dat doet. Een kwart van het mannelijk geslacht maakt zich schuldig aan bumperkleven, versus 10 procent van de vrouwen. Daarnaast kijken 8 van de 10 vrouwen goed in de spiegels tegenover 4 op de 10 mannen. Verder zijn wij veel hoffelijker op de weg en kunnen we onze snelheid stukken beter aanpassen aan de situatie.

Mannen overschatten hun rijkunsten

Volgens de wetenschappers overschatten de meeste mannen hun rijkunsten. Toen bijvoorbeeld gevraagd werd of ze zich aan de juiste snelheid hielden, antwoordde 84 procent met ja terwijl dat maar bij 64 procent het geval was. Het is dan ook niet vreemd dat uit de studie blijkt dat medeweggebruikers zich minder ergeren aan vrouwelijke automobilisten dan aan mannelijke bestuurders. Toch zijn er ook dingen die mannen wel degelijk beter kunnen. Ze kijken beter over hun schouder en hebben meer controle over de auto.

Foto: zenjazzygeek