Top
  >  Lifestyle   >  Interview met Catherine van Heest van Care for Women

Care For Women
Je gezondheid is één van de kostbaarste dingen in je leven, maar toch vergeten veel vrouwen dat weleens. Catherine van Heest vindt dan ook dat vrouwen behoefte hebben aan vrouwgerichte zorg en startte daarom Care for Women.

Catherine van HeestIn 1997 kreeg de moeder van Catherine van Heest borstkanker. Daarnaast was ze ook nog eens in de overgang, wat zorgde voor een lastige combinatie van klachten. De overgang daar zou ze volgens artsen vanzelf wel doorheen komen, maar dit bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Om haar moeder te helpen besloot Catherine om zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen, wat het begin was van Care for Women.

Care for Women is een organisatie gespecialiseerd in de gezondheid van vrouwen. Het landelijke netwerk bestaat uit ongeveer 100 praktijken waar Care for Women specialisten vrouwen helpen met problemen. Deze zorgverleensters, waaronder verloskundigen, verpleegkundigen en fysiotherapeutes, hebben alleen een vervolgopleiding op het gebied van vrouwen en hormonen gevolgd.

Waarom is het nodig dat er een speciale Care for Women is en niet Care for Everyone?

“Een Care for Everyone is er eigenlijk al. Er wordt op dit moment nog weinig onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Care for Women maakt zich juist hard voor het maken van onderscheid. Het vrouwenlijf is echt wezenlijk anders dan een mannenlijf. Wij zijn zo’n 11 centimeter kleiner, 12 kilo zwaarder, hebben een hogere hartslag, andere botstructuur en als belangrijkste een ander hormoonstelsel. Vooral dit laatste blijkt van grote invloed te zijn op onze gezondheid.

“Door de medische ontwikkelingen leven we als vrouw nu veel langer, zeker na de overgang, maar in een slechtere conditie.”

We ervaren dit verschil dagelijks in de praktijken van de Care for Women specialisten als we vrouwen helpen met overgangsklachten, menstruatieproblemen, anticonceptievragen of een zwangerschapswens.

Door de medische ontwikkelingen leven we als vrouw nu veel langer, zeker na de overgang, maar in een slechtere conditie. Vrouwen hebben vaker hart- en vaatziekten dan mannen, botontkalking, reuma en depressies. Een goed voorbeeld is overigens hart- en vaatziekte. Als vrouw kunnen we andere klachten van een hartinfarct hebben dan de bekende pijn op de borst. Als deze klachten niet snel genoeg gezien worden, kan dit ernstige gevolgen hebben. Vandaar dat het zo belangrijk is dat er meer kennis en zorg komt, welke echt afgestemd is op ons vrouwlijf.

Dat is waar Care for Women zich al jaren lang hard voor maakt en met succes. Want inmiddels worden de consulten van de Care for Women specialisten vanuit de aanvullende verzekering meestal vergoed, waardoor vrouwen ons weten te vinden en we daardoor ook erkend worden als een goede aanvullende zorgverlener.”

Wat is voor jou de grootste uitdaging geweest met Care for Women in de afgelopen 16 jaar?

“Vanuit Care for Women staan we niet alleen voor meer vrouwspecifieke zorg, maar ook voor meer samenwerking tussen alternatieve geneeskunde en reguliere geneeskunde. Dat blijft toch een moeizaam punt en beide type zorgverleners hebben hun eigen redenen om niet samen te werken. Dat is echt een gemiste kans.

Doordat de Care for Women specialiste zowel is opgeleid in de mogelijkheden vanuit de reguliere geneeskunde, maar ook vanuit de alternatieve geneeskunde kan ze veel breder kijken naar welke behandeling nu het beste bij een vrouw past. Hierdoor ervaren we niet alleen dat vrouwen sneller opknappen, maar ook veel meer betrokken zijn bij de voor- en nadelen van een therapie. Begrip hiervoor krijgen vanuit de reguliere geneeskunde als we kiezen voor plantaardige hormonen bij overgangsklachten of vanuit de complementaire geneeskunde als we kiezen voor een hormoonbehandeling blijft moeilijk.”

Wat hoop je de komende 5 jaar nog te bereiken met Care for Women?

“Vanuit Care for Women staan we niet alleen voor meer vrouwspecifieke zorg, maar ook voor meer samenwerking tussen alternatieve geneeskunde en reguliere geneeskunde.”

“De afgelopen tijd beseffen steeds meer mensen dat vrouwspecifieke zorg echt noodzakelijk is als je goede zorg wilt verlenen. Het Afgelopen jaar heeft ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, hier een rapport over geschreven, heeft Women Inc. hiervoor campagne gevoerd en staatssecretaris Bussemaker heeft het opgenomen in haar beleidsnota emancipatie.

Ik hoop dat dit besef ook bij vrouwen steeds groter wordt. Dat het belangrijk is goed op de hoogte te zijn van wat de invloed van onze hormonen is op onze gezondheid en hier tijdig advies over inwinnen. Dit maakt dat vrouwen niet alleen meer onnodig rond hoeven te lopen met menstruatieklachten of overgangsklachten, maar ook meer kans hebben gezond oud te worden. Als dat besef er meer komt bij vrouwen, zal de Care for Women specialiste veel kunnen betekenen voor vrouwen met betrekking tot de kwaliteit van hun leven, niet alleen als het gaat om het verhelpen van de klachten maar ook als het gaat om preventie van veel ziektebeelden.”

Wat zijn typische zorgproblemen waar de meeste vrouwen niet van op de hoogte zijn?

“Het hogere risico op allerlei ziektebeelden zoals hart- en vaatziekte, botontkalking, depressie, reuma, enzovoort. Deze ziektes zorgen ervoor dat als wij als vrouw bij het ouder worden te maken krijgen met een daling van de kwaliteit van leven. Deze ziektebeelden ontstaan deels omdat na de periode van de overgang de hoeveelheid vrouwelijk hormoon, oestrogeen, afneemt.”

Wat wil je voor de rest nog kwijt aan onze lezers?

“Verdiep je in je gezondheid en zorg tijdig voor hulp. Blijf er niet mee lopen, want het leven is te leuk om je slecht te voelen. We zijn er juist voor jullie!”

“De tijden zijn veranderd. Moest je 20 jaar geleden gewoon maar door de overgang heenkomen of rond blijven lopen met menstruatieproblemen, dan zijn er in de huidige tijd echt voldoende mogelijkheden hier iets aan te doen. We doen dit onszelf aan als vrouw, maar dat is niet nodig! Het leven is echt te mooi om met klachten rond te blijven lopen. Waarom zou je onzeker voor de klas gaan staan als je een opvlieger hebt of je relatie laten verpesten omdat je iedere maand last hebt van stemmingswisselingen voorafgaand aan je menstruatie?

Hetzelfde geldt voor gezond ouder worden. Als je het vrouwen vraagt is dat een van de belangrijkste dingen in hun leven. Maar zorgen dat je dan goed op de hoogte bent, door te kiezen voor een regelmatige health check zodat je tijdig kunt ingrijpen, doen veel vrouwen niet. We staan vooraan als het gaat om onze kinderen, ouders of partner, maar vergeten vaak onszelf. En dat is jammer, want of je het nu doet voor jezelf of voor je omgeving, iedereen is erbij gebaat dat jij je goed voelt en gezond bent. Vandaar dat ik blijf roepen tegen vrouwen: verdiep je in je gezondheid en zorg tijdig voor hulp. Blijf er niet mee lopen, want het leven is te leuk om je slecht te voelen. We zijn er juist voor jullie!”