Top
  >  Algemeen   >  Moeder krijgt ongelijk: Zwarte Piet mag op school

Zwarte Piet mag op school
Zwarte Piet is gewoon welkom bij het Sinterklaasfeest op een basisschool in Utrecht. Een moeder wilde dit verbieden, maar het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de vrouw ongelijk heeft.

Een moeder met 3 kinderen op de Prof. Kohnstammschool in Utrecht had een procedure aangespannen om Zwarte Piet in woord, beeld en geluid te verbieden. Zij vindt dat de leerlingen tijdens de lessen het idee krijgen dat donkere mensen slordig en dom zijn. Ook zegt de vrouw dat de openbare basisschool niet goed reageert op klachten.

Sinterklaas 2014 gewoon met Zwarte Piet

Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft de school genoeg gedaan om een discriminatievrije onderwijsomgeving te bieden. Zwarte Piet is dit jaar dan ook welkom op 5 december. “Een school discrimineert niet als zij Sinterklaas 2014 met Zwarte Piet viert. Voor het jaar erna kan het oordeel anders luiden, want Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten”, luidt het oordeel.

Het college kijkt alleen of er sprake is van overtreding van wetgeving op gelijkheid. Er kunnen geen boetes of sancties worden opgelegd. Wel wordt het oordeel van het instituut meegenomen bij een rechtszaak.

Foto: Zoetnet