Top
  >  Algemeen   >  Nieuwe wet verplicht bedrijven om vrouwen op topfuncties te plaatsen

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen lijkt in ons land een vanzelfsprekendheid te zijn, maar is dat nog lang niet. Alle pogingen ten spijt zitten er nog niet voldoende vrouwen op topfuncties in het bedrijfsleven. Om ervoor te zorgen dat dit wel gaat gebeuren, heeft de Eerste Kamer op 28 september 2021 ingestemd met een wetsvoorstel waarin sprake is van een bindend vrouwenquotum. Bij beursgenoteerde bedrijven moet de raad van commissarissen voortaan voor ten minste een derde uit vrouwen bestaan.

Grote verschillen

De maatregel is van tijdelijke aard. De overheid zorgt er zo voor dat er meer vrouwen in topfuncties komen, zodat de balans meer in evenwicht is. Binnen de verschillende branches zijn overigens grote verschillen in de hoeveelheid vrouwen in topfuncties. Zo geldt voor het management in de zorg al jaren dat hier aanmerkelijk meer vrouwen werkzaam zijn dan elders. Op zich valt dat goed te verklaren, omdat er veel meer vrouwen dan mannen kiezen voor een opleiding in deze sector. 

Verbetering

In de afgelopen jaren werden al steeds vaker vrouwen in topfuncties benoemd. Kort voordat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer behandeld werd, verscheen de jaarlijkse Female Board Index. Daaruit bleek dat 61 van de 89 bedrijven met een beursnotering al voldoende vrouwen in topfuncties hadden om aan het wettelijk quotum te voldoen. Een jaar eerder waren dat er nog 51, dus er is feitelijk al sprake geweest van een flinke verbetering in de achter ons liggende periode.

Mogelijkheden

Een belangrijke vraag bij dit alles is natuurlijk welke criteria men hanteert voor het toetsen van de naleving van deze nieuwe regel. Je hebt immers in het bedrijfsleven diverse bestuurslagen. Iemand die de studie facility management hbo heeft gevolgd kan weliswaar een managementfunctie hebben, maar zit nog niet in de top van het bedrijf. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat het moet gaan om bestuursfuncties. De nieuwe wet treedt volgend jaar in werking.