Top
  >  Algemeen   >  Vrouwen durven vriendin niet te wijzen op overgewicht

vrouwen overgewicht
Durf jij tegen je vriendin te zeggen dat ze moet afvallen? Uit onderzoek blijkt dat maar 20 procent van de vrouwen het tegen een vriendin durft te zeggen als zij te dik is.

De meeste vrouwen hebben 2 vriendinnen waarvan zij vinden dat ze wat pondjes moet afvallen. Toch zeggen de meeste dames dit niet tegen hun vriendin, omdat zij bang zijn om haar overstuur te maken.

In plaats van de dikke vriendin aan te raden om af te vallen, blijven de meeste vrouwen haar juist complimenteren. Van de vrouwen die wel iets over het overgewicht durfde te zeggen, zegt 12 procent dat hun vriendin er kapot van was. 10 procent van de vriendinnen barste in tranen uit toen zijn het hoorde en 5 procent beëindigde resoluut de vriendschap.

De meeste vrouwen die van hun vriendin te horen kregen dat zij moesten afvallen en dit niet als een aanval zagen deden ook wat met het advies. Zo startte ruim de helft van de dames met een dieet.