Top
  >  Algemeen   >  Besturenraad wil apart les voor jongens en meisjes


Jongens en meisjes moeten apart les krijgen. Dit heeft de Besturenraad, de belangenvereniging van christelijk onderwijs, laten weten.

In dagblad Trouw heeft Wim Kuiper, de voorzitter van de Besturenraad, laten weten dat hij apart les wil voor jongens en meisjes. De Besturenraad is van mening dat jongens het beter doen als ze aangepast les krijgen in eigen klassen. “In de puberteit lopen jongens gemiddeld 2 jaar achter op meisjes in hun hersenontwikkeling. Daar moet je in het onderwijs rekening mee houden door aangepaste lessen. We vinden het volkomen logisch dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten, maar leerlingen van hetzelfde geslacht bij elkaar plaatsen is taboe,” aldus Kuiper.

Zo zouden jongens volgens Kuiper meer behoeften hebben aan structuur. Meisjes daarentegen hebben meer gevoel voor taal en dat zou ontmoedigend werken voor jongens. Tijdens een aparte les wiskunde zou er juist ingespeeld kunnen worden op de voorsprong van jongens, omdat zij hun ruimtelijk inzicht vaak sneller ontwikkelen.

Ministerie vindt apart les voorstelbaar

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW ) heeft laten weten dat apart les voor jongens en meisjes is ‘voorstelbaar’ is. Ook liet het OCW weten dat van uitsluiting van alleen jongens of alleen meisjes geen sprake is. “Een meisje moet ook toegang kunnen krijgen tot het programma ingericht op technische/jongensaanpak en vice versa,” aldus een woordvoeder. Daarnaast werd er ook benadrukt dat minister Marja van Bijsterveldt onlangs heeft toegezegd meer onderzoek te laten verrichten naar de achterstand van jongens in het onderwijs.