Top
  >  Familie   >  De kostwinnaar bepaalt


Ben jij thuis degene die het meest verdient? Dan zijn de beslissingen die genomen moeten worden vaak aan jou. Wie thuis het meest geld in het laatje brengt, bepaalt meestal de besteding van geld en tijd.

Uit een onderzoek van hoogleraar micro-economie Frederic Vermeulen blijkt dat degene met het hoogste salaris een grotere invloed heeft op beslissingen dan hun partner die het moet doen met een minder hoog inkomen.

Het gaat er dan om dat de partner met het meeste loon vaker bepaalt waar het geld aan uitgegeven wordt. Ook zou het gaan om beslissingen over de besteding van tijd en geld van de partner. Ongeveer 300 euro wordt per ouder uigegeven elke maand. Kinderen zorgen voor maandelijkse kosten van maar liefst 480 euro. Het merendeel van het gezamenlijke inkomen gaat naar de vaste lasten.

Er wordt altijd vanuit gegaan dat gezinnen gezamenlijk beslissingen nemen, maar uit dit onderzoek blijkt het tegendeel. Degene met het meeste salaris heeft meer te zeggen over de keuzes die gemaakt moeten worden. Toch niet helemaal eerlijk, want het is vaak nog steeds zo dat mannen het meest verdienen!