Top
  >  Eten & Drinken   >  Dieet van vader beïnvloedt gezondheid baby

ongezond vader
Tijdens een zwangerschap wordt de nadruk altijd gelegd op een gezonde levensstijl van de moeder. Want wat zij eten heeft consequenties voor hun ongeboren kind. Uit een recent onderzoek is nu echter ook gebleken dat het dieet van de vader de gezondheid van de baby beïnvloedt.

Een studie van het McGill University in Montreal heeft aangetoond dat niet alleen de vrouw maar ook de man een belangrijke rol speelt bij de gezondheid van een ongeboren kind. De vader moet evenals de moeder genoeg foliumzuur, oftewel vitamine B11, binnenkrijgen. Als dit niet het geval is, is de kans op een ongezonde baby groter. Een te kort aan foliumzuur kan onder meer leiden tot een open ruggetje of een hazenlip.

Minder vruchtbaar door vitamine te kort

Het onderzoek werd uitgevoerd op muizen, die hiervoor in 2 groepen werden verdeeld. De ene groep mannetjesmuizen volgde van jongs af een gezond dieet, terwijl de andere groep maar 15 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid foliumzuur kreeg. Beide groepen mochten hierna paren met gezonde vrouwtjes.

Van de muizen met een te kort aan de vitamine wisten maar 52 procent van de gevallen een vrouwtje zwanger te maken. Bij de gezonde muizen maakten 85 procent een wijfje zwanger. Ook bleek een groter deel van de nakomelingen van de mannetjesmuizen met een gebrek aan foliumzuur geboorteafwijkingen te hebben. 27 procent van de jongen had een gebrekkige ontwikkeling van de pootjes of een misvormde ruggengraat. Van de baby’s van de mannetjes met genoeg vitamine had slechts 3 procent zo’n afwijking.