Top
  >  Familie   >  Geen huwelijk en kinderen door recessie


Als het vertrouwen in de economie afneemt, worden niet alleen dure aankopen uitgesteld, maar ook grote beslissingen. Zo worden een huwelijk of kinderen krijgen door de recessie op de lange baan geschoven.

Uit een langlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar bevolkingstrends is gebleken dat als het economisch goed gaat er meer wordt getrouwd en er ook meer kinderen worden geboren. Als het vertouwen in de economie daalt, dan worden dit soort belangrijke beslissingen juist uitgesteld.

Veder bleek uit het onderzoek dat wie de beslissing om te trouwen heeft uitgesteld tijdens een recessie alsnog zal trouwen als het economisch weer beter gaat. Maar dit gaat echter niet voor iedereen op, want op lange termijn daalt het huwelijkspercentage. Ook bij de keuze om kinderen te nemen is het goed mogelijk dat er van uitstel afstel komt. Dit komt meestal doordat een relatie inmiddels over is of omdat kinderen en een carrière toch niet goed te combineren zijn.

Scheidingen

Tot slot is ook de relatie tussen de economie en scheidingen onderzocht. Het CBS zegt dat deze verhouding gecompliceerd is. “Aan de ene kant kan een economische crisis leiden tot spanningen in het huwelijk, aan de andere kant kunnen financiële problemen het te kostbaar maken om te scheiden,” laat de organisatie weten.

Zo waren er tot 2000 in economisch mindere tijden dan ook minder scheidingen. Na de eeuwwisseling was dit echter niet het gevoel. Vanaf dat moment stranden er juist meer huwelijken in goeden tijden. Wat de reden hierachter is, is niet duidelijk. Want volgens het CBS wordt in slecht 10 procent van de gevallen financiën genoemd als oorzaak voor de scheiding.