Top
  >  Familie   >  Gezinnen met 4 kinderen zijn het meest gelukkig

Gezinnen met 4 kinderen
Grote gezinnen zie je steeds minder. Ondanks dat, is uit een onderzoek naar voren gekomen dat gezinnen met 4 of meer kinderen het meest gelukkig zijn.

Uit een studie van de Australische Edith Cowan University is gebleken dat ouders met 4 of meer kinderen meer tevreden zijn met hun leven dan ouders met minder kinderen. Tot deze conclusie kwamen de onderzoekers nadat zij over een periode van 5 jaar 2.000 ouders interviewden, met verschillende soorten gezinssamenstellingen en geaardheden. Ook werd er gekeken naar de algemene tevredenheid over het leven en zaken als het sociale vangnet, zelfvertrouwen en veerkracht.

Volgens de wetenschappers is het grotere geluk vooral te verklaren doordat ouders met 4 kinderen meer gewend zijn aan stress en chaos en daardoor een ‘dikkere huid’ hebben. Ook zouden de ouders echt genieten van de chaos die het gezinsleven met zich meebrengt. Verder leren kinderen met meerdere broertjes en zusjes eerder hun verantwoordelijkheid nemen en vervelen ze zich minder vaak, wat de sfeer in huis ten goede komt.

Het geheim van een blij en gelukkig gezin

Ook werd aan de families gevraagd wat voor activiteiten en gewoontes ze er als gezin op na hielden. Hieruit bleek een aantal geheimen voor een blij en gelukkig gezin. Het niet maken van ruzie waar de kinderen bij zijn, het met zijn allen aan tafel zitten tijdens een zondagse lunch en het samen kijken naar een favoriete tv-serie zijn de ingrediënten van het familiegeluk.

Foto: James Thompson