Top
  >  Eten & Drinken   >  Moeders op dieet verhogen kans op eetstoornis bij dochter

moeder dieet
Moeders die vaak op dieet zijn opgelet. Moeders op dieet verdubbelen namelijk het risico dat hun dochters last krijgen van een eetstoornis.

Moeders hebben het meeste invloed op het zelfbeeld van hun dochter, dit blijkt uit een Brits onderzoek. Een lijnde moeder kan resulteren tot een vertekend zelfbeeld. Kinderen leren immers van hun ouders hoe ze zich moeten gedragen. Een moeder die niet met het gezin meemeet of voor zichzelf een andere maaltijd kookt, kan een verkeerde kijk op eten bij kinderen veroorzaken. Ook als een moeder zichzelf dikt noemt, wordt dit vaak door hun dochter gekopieerd.

Het onderzoek werd gehouden onder 500 meisjes van 12 tot 18 jaar. Van de ondervraagde meisjes had zes procent een eetstoornis. Dat aantal stijgt naar 10 procent bij meiden waarvan de moeder aan de lijn doet. In totaal was 56 procent van de moeders op dieet, toch omschreef 68 procent van de dochters het lichaam van hun mama als normaal.

Veder bleek uit het onderzoek dat meer dan de helft van de meisjes al eens een dieet had gevolgd. Bij tienermeiden waarvan de moeder op voeding let, nam dit aantal toe naar 59 procent. Ook maakt acht op de tien meisjes zich zorgen over haar figuur en zegt negen procent constant op dieet te zijn. Dit cijfer verdrievoudigde bij meisjes waarvan hun familie kritiek heeft op hun figuur. Bij één op vijf tienermeiden gaf een familielid al eens commentaar op hun gewicht. Tot slot zegt vier op tien meiden dat hun moeder de meeste invloed heeft op hun zelfbeeld.