Top
  >  Familie   >  Overzicht kinderalimentatie 2012


Wanneer je gaat scheiden, denk je vaak meteen aan de kinderen. Niet alleen hoe ze zich voelen, maar ook bij wie ze gaan wonen. En hoe zit het met de kosten? Dat lees je in dit overzicht kinderalimentatie 2012.

Als je gaat scheiden, komt daar vaak meer bij kijken dan je dacht. Je moet spullen verdelen, nieuwe woonruimte zoeken en je emoties de baas blijven. Ook je kinderen kunnen het moeilijk hebben met een scheiding. Naast de emotionele dingen, moet je ook gaan nadenken over alimentatie. In dit overzicht kinderalimentatie 2012 vind je wat kinderalimentatie is, hoeveel je moet betalen en wat er verandert in 2012.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een bepaald bedrag dat de ouders van het kind betalen om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. In de praktijk komt dit erop neer dat de ouder die de kinderen niet in huis heeft wonen, een bedrag betaald aan de verzorgende ouder. De verzorgende ouder is degene waarbij de kinderen wonen. De verzorgende ouder krijgt dit bedrag als bijdrage voor dingen die het kind nodig heeft, zoals kleding en schoolboeken maar ook sportlessen en eten. Uiteindelijk gaat het erom dat het kind dezelfde dingen kan blijven doen die het deed toen de ouders nog bij elkaar waren.

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Als je niet de verzorgende ouder bent, moet je geld betalen aan je ex-partner. De hoogte van dit bedrag mogen jullie samen afspreken, maar de rechter kijkt wel of dit een redelijk bedrag is. Als jullie niets met elkaar afspreken, zal de rechter het bedrag zelf bepalen. Er wordt bij de bepaling van de hoogte van kinderalimentatie gekeken naar het inkomen van beide ouders en naar de kosten van het kind. Wanneer deze omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld wanneer 1 van de ouders werkloos wordt of wanneer het kind meer kost vanwege ziekte, kan het bedrag van de kinderalimentatie hoger of lager worden.

Kinderalimentatie wordt niet altijd maandelijks overgemaakt naar de verzorgende ouder. Soms komt het ook voor dat kinderalimentatie in natura betaald wordt. In zo’n geval worden er bijvoorbeeld rekeningen van de verzorgende ouder betaald, zoals de energienota of de huur. Ook wordt er weleens afgesproken dat de niet verzorgende ouder spullen koopt voor het kind, voor het bedrag van de kinderalimentatie. Dit gebeurt wanneer niet zeker is of al het geld van de kinderalimentatie wel bij het kind terecht komt.

Hoelang moet ik kinderalimentatie betalen?

Kinderalimentatie wordt in principe betaald totdat het kind 21 jaar is. Als het kind op het moment van scheiding al 18 jaar of ouder is, wordt ook gekeken naar de financiële zelfstandigheid van het kind. Als het kind op zichzelf woont en goed kan rondkomen, hoeft er bijvoorbeeld niet altijd alimentatie betaald te worden. Ook in dit soort situaties geeft de rechter uiteindelijk de doorslag.

Wat gebeurt er in 2012?

Voorlopig blijft de kinderalimentatieregeling nog hetzelfde. Er zijn wel plannen voor veranderingen, waardoor kinderalimentatie eerlijker en eenvoudiger moet worden. Zo willen de VVD en de PvdA dat zowel de vader als de moeder van het kind minstens 600 gaat betalen. Met een nieuw computersysteem moeten de bedragen makkelijk uitgerekend kunnen worden. Of het plan van de VVD en de PvdA doorgaat is nog niet duidelijk, want hierover is nog niet besloten door de Tweede Kamer.
Voor wie al kinderalimentatie betaald, is wel duidelijk met hoeveel procent de bedragen omhoog gaan. Elk jaar stijgt de alimentatie, om zo gelijk te blijven met de lonen en het algemeen prijspijl. Per 1 januari 2012 stijgt zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie met 1,3 procent.