Top
  >  Familie   >  Prinsjesdag 2014 en wat het voor jou als ouder betekend

Prinsjesdag 2014 voor ouders
Prinsjesdag 2014 is inmiddels voorbij. Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen die effect zullen hebben op jouw leven als ouder.

Ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft

In 2014 krijg je nog 4,29 euro ouderschapsverlofkorting, maar vanaf 2015 wordt dit afgeschaft. Je had in totaal recht op 26 weken maal het aantal uren dat je werkt, maal 4,29 euro. In totaal kon je 1698,84 euro verrekenen met de belasting die je betaalde. Vanaf 2015 kan dit echter niet meer!

Vanaf 2016 minder kinderbijslag

In 2015 blijft de hoogte van de kinderbijslag hetzelfde, maar vanaf 2016 gaat het omlaag. Ook wordt het bedrag gelijk voor alle leeftijden. In 2015 blijft het voor kinderen tussen de 0 en 5 jaar 191,65 euro, tussen de 6 en 11 jaar 232,71 euro en voor kinderen tussen de 12 en 17 jaar 273,78 euro. Maar vanaf 2016 krijg je slechts 192,00 euro per kind per kwartaal, ongeachte de leeftijd.

Inkomensgrens kindgebonden budget gaat omlaag

In 2014 krijg je voor het eerste kind een maximaal budget van 1.017 euro bij totaal verzamelinkomen lager dan 26.147 euro. Volgend jaar gaat dit bedrag flink omlaag en mag het totale verzamelinkomen maximaal 19.767 euro zijn. Een verlaging van 24 procent en terwijl dit bedrag in 2009 nog 29.917 euro was. Alleenstaande ouders kunnen wel rekenen op een extra kindgebonden budget.

Schenkingsvrijstelling komt te vervallen

De vrijstelling om tot maximaal 100.000 euro te schenken aan je kinderen komt per 2015 te vervallen. Ouders konden kinderen tot 100.000 euro belastingvrij schenken mits dit werd gebruikt voor een woning of het aflossen van de schuld van de woningen.

Overige punten

Er zijn nog een aantal maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor jouw besteedbaar inkomen.

  • De eerste belastingschijf wordt verlaagd met 0,25 procent. Over de eerste 19,649 euro betaal je minder belasting, met een maximaal voordeel van 49,12 euro.
  • De zorgpremie zal stijgen met ongeveer 120 euro per jaar. Voor die verhoging krijg je wel minder zorg terug en het verplichte eigen risico stijgt met 15,00 euro per jaar.

Willem-Alexander en Maxima gaan erop vooruit

De meeste families zullen erop achteruitgaan, maar er zijn ook families die erop vooruitgaan. De uitkeringen van Willem-Alexander en Maxima gaan er netto 8.000 euro op vooruit en in 2015 krijgen ze gezamenlijk 1.149.000 euro belastingvrij. Naast hun uitkeringen stijgen ook hun onkostenvergoeding naar bijna 5,1 miljoen euro. Ook worden hun paleizen voor 50 miljoen euro verbouwd.