Top
  >  Familie   >  Tips voor als je kinderen ruzie maken


Wanneer broers en zussen ruzie met elkaar maken en soms al vechtend uit elkaar gehaald moeten worden, legt dit een bepaalde spanning op het hele gezin. Waarom maken je kinderen toch steeds ruzie en wat kun je eraan doen?

Als je kinderen ruzie maken voelen niet alleen zij gevoelens van spanning, stress en pijn, maar het hele gezin. Dit kan ertoe leiden dat er een nare sfeer ontstaat en iedereen het gevoel heeft op eieren te moeten lopen.  Om dit probleem op te lossen is het belangrijk dat je als ouder de reden achterhaalt waarom je kinderen ruzie met elkaar maken. Dan kan het probleem worden aangepakt en kunnen je kinderen hun verschillen uitpraten.

Vier meest voorkomende redenen waarom kinderen ruzie maken

1. Kinderen zijn zelfzuchtig.
Kinderen zijn van nature vrij egoïstisch, wat tot veel onderlinge rivaliteit kan leiden. Het is daarom belangrijk dat je je kinderen leert om dingen met elkaar te delen. Dit kan bijvoorbeeld doordat je ze hun speelgoed of snoepjes met elkaar laat delen. Voor kinderen is dit misschien wel even wennen, omdat ze dit niet van nature gewend zijn.

2. Kinderen willen altijd meer
Kinderen kijken altijd naar wat ze niet hebben, in plaats van naar wat ze wel hebben. Dit komt vaak doordat ze volwassenen horen praten over een tekort aan financiële middelen en dat het leven makkelijker is als je meer geld tot je beschikking hebt. Kinderen krijgen op deze manier een materiële instelling en zullen niet gauw tevreden zijn.

3. Kinderen zijn snel jaloers
Jaloersheid hoort bij het menselijke karakter, maar sommige kinderen hebben hier meer last van dan anderen. Het resultaat hiervan, is dat ze bepaalde spullen die ze bij anderen zien en ook willen hebben, misschien zullen afpakken als ze die niet krijgen.

4. Broers en zussen zien elkaar als concurrentie
Het is vaak zo dat je kinderen een onderlinge strijd met elkaar aangaan, om te kijken wie de beste is. Dit kan betrekking hebben op sport, op schoolcijfers, op een muziekinstrument of simpelweg wie het mooiste kan kleuren.

Vier oplossingen voor als je kinderen ruzie maken

1. Geef ze een passende straf
Als ouder is het belangrijk dat je kinderen de gevolgen van hun daden laten inzien. Kinderen moeten ook leren dat ze bepaalde verantwoordelijkheden hebben, die ze moeten nemen als ze iets verkeerds doen. Bijvoorbeeld als je kinderen ruzie maken over een bepaald stuk speelgoed, neem dit dan weg en leg ze vervolgens duidelijk uit waarom je dit doet. Heeft de één een ander pijn gedaan, zorg dan je hem of haar laat inzien dat de ander ook gevoelens heeft. Dit kun je doen door ze te vragen wat hij of zij ervan zou vinden als het bij hun gebeurde? Laat ze dan ook sorry tegen de ander zeggen. Op deze manier leren ze zich in een ander in te leven.

2. Praat niet teveel over materiële zaken
Om ervoor te zorgen dat je kinderen geen materialistische instelling krijgen, moet je niet in het bijzijn van je kinderen praten over bijvoorbeeld financiële problemen. Maak je kinderen ook duidelijk dat ze blij en tevreden moeten zijn met wat ze hebben en dat niet alles vanzelfsprekend is.

3. Leer kinderen het verschil tussen jaloersheid en afgunst
Zorg dat je kinderen begrijpen dat jaloersheid van een ander, een gegronde reden kan zijn om iets te willen beschermen wat van jou is. Afgunst is echter een nare eigenschap, die er voor zorgt dat je iemand iets misgunt omdat je het zelf wilt hebben. Leer je kinderen daarom dat ze met elkaar moeten delen, zodat ze beiden tevreden zijn.

4. Laat kinderen zien hoe belangrijk familie is
Maak je kinderen duidelijk dat ze elkaar moeten koesteren en dat het hebben van een broer en/of zus een geschenk is. Leer ze ook voor elkaar klaar te staan, door ze elkaar te laten helpen met problemen als huiswerk of wat ze aan moeten naar school. Op deze manier ontwikkelen ze een sterkere band onderling en zullen ze altijd bij elkaar terecht kunnen.