Top
  >  Familie   >  Gezinnen ruziën 91 uur per jaar

familie ruzie
Ruzies komen in de beste families voor. Maar wist je dat familieleden gemiddeld 91 uur per jaar met elkaar ruziën?

De meeste familieruzies gaan over huishoudelijke taken, de tv en kinderen die niets opruimen. Tijdens deze ruzie die gemiddeld 3 keer per dag voorkomen en zo’n 5 minuten duren, loopt vooral moeder te pruilen.

Toch wordt vader ook steeds vaker betrokken in de familieruzies. Alleen vluchten zij tijdens een akkefietje vaak het huis uit.