Top
  >  Familie   >  Hetzelfde verhaaltje voorlezen vergroot woordenschat


Vaak gaan we ervan uit dat het beter is om elke avond een ander verhaaltje voor te lezen, maar dit blijkt niet waar te zijn. Als je als ouder je kinderen vaak hetzelfde boek voorleest, vergroot dit de woordenschat van je kinderen.

Uit onderzoek van de Sussex universiteit blijkt dat hetzelfde boek voorlezen de woordenschat van kinderen vergroot. Het onderzoek werd gedaan onder driejarige kinderen, die in twee groepen werden verdeeld. De ene groep kreeg een verhaaltje te horen waaraan twee nieuwe woorden werden toegevoegd. De andere groep kreeg drie verschillende verhaaltjes te horen, waar ook de twee nieuwe woorden in voorkwamen. Een week lang werd aan beide groepen de verhaaltjes verteld.

Uikomst van de test is dat de kinderen die steeds hetzelfde verhaaltje te horen krijgen, de twee toegevoegde woorden beter konden begrijpen en onthouden. Dat wordt elke avond hetzelfde verhaaltje voorlezen dus!