Top
  >  Familie   >  Kinderen leren niet genoeg over geld


Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het al op jonge leeftijd leert omgaan met geld. Maar uit een onderzoek is naar voren gekomen dat basisschoolleerlingen niet genoeg leren over het omgaan met geld.

Uit een digitale rondvraag van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) onder 307 schooldirecteuren is gebleken dat een kwart van de Nederlandse basisscholen geen aandacht bestaat aan geldonderwijs. Volgens Nibud leren hierdoor zo’n 270.000 kinderen te weinig over het omgaan met geld.

Opvallend aan het onderzoek is dat 91 procent van de basisschooldirecteuren wel aangeeft zich verantwoordelijk te voelen voor geldonderwijs. Ook zegt een kwart er niet aan toe te komen vanwege tijdgebrek en het feit dat het onderwerp niet standaard in het lesprogramma zit.

Op basis van het onderzoek heeft Nibud laten weten dat zij wil dat de overheid onderwijs over omgaan met geld gaat opnemen in het lesaanbod. Zolang dit nog niet is ingevoerd, stelt de organisatie een lespakket over geld ter beschikking aan de scholen.