Top
  >  Familie   >  Mijn kind heeft autisme


Er komen tegenwoordig steeds meer kinderen bij die geboren worden met autisme, dit is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. In Nederland zijn er minimaal 5.000 kinderen met autisme, dit blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Autisme is één van de vijf zogenaamde ‘Autismespectrum stoornissen’ en is een ernstige ontwikkelingsstoornis. De belangrijkste kenmerken zijn beperkingen in de omgang en communicatie met anderen, herhalend gedrag of bewegingen en een sterke weerstand tegen veranderingen. Kinderen tonen deze symptomen al voor hun derde levensjaar.

De behandeling
De symptomen kunnen enigszins verminderen als het kind de schoolleeftijd bereikt. Maar blijft hij of zij moeite hebben met het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en wordt hierdoor sociaal gehandicapt. Meestal hebben autistische kinderen levenslange zorg nodig, in een structurele omgeving waar ze praktische en sociale vaardigheden bijleren. Deze behandeling zal de kinderen helpen, maar helaas niet van hun autisme genezen. De behandeling voor autisme vindt voornamelijk plaats binnen de jeugd-ggz.

Het ontstaan
Het ontstaan van autisme heeft voornamelijk te maken met erfelijke factoren. Er zijn echter nog geen specifieke genen gevonden die de kans op autisme verhogen, maar blijkt veel voor te komen bij kinderen met een verstandelijke handicap. Slechts drie van de tien kinderen met autisme hebben een normaal IQ en ruim viermaal zoveel jongens als meisjes hebben autistische stoornissen.

De dagelijkse strijd
Als ouder is het vaak een dagelijkse strijd om een kind met autisme op te voeden. Je kind kan al overstuur raken van dingen waar je zelf helemaal niet bij stil staat. Het aanleren van nieuwe vaardigheden kan ook zeer vermoeiend zijn, want autistische kinderen staan niet snel open voor verandering. Ze willen wel, maar kunnen het niet vanwege concentratieproblemen of beangstigende gevoelens.

Tips
Om autistische kinderen te helpen is het van belang dat ze de omgeving leren begrijpen. Ze moeten leren hoe alles werkt, aangezien zij de wereld anders ervaren dan andere mensen. Het belangrijkste is om je kind zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden. Wees in je taalgebruik dan ook zeer helder, want een kind met autisme neemt alles zeer letterlijk. Ontwijk plotselinge veranderingen, want zelfs goed bedoelde verrassingen kunnen door je kind als vervelend ervaren worden. Als je je kind nieuwe vaardigheden wil aanleren, maak dan gebruik van tekeningen en foto’s. Autistische kinderen vinden het namelijk makkelijker om te leren via zien dan horen.